Welkom bij TK Home Solutions (voorheen Thyssenkrupp Home Solutions)

Skip Navigation

Uniek: Levenslange garantie op uw traplift

Levenslange garantie TK Elevator trapliften

TK Home Solutions is de eerste trapliftleverancier ter wereld die iedere nieuwe traplift levert met levenslange garantie mits jaarlijks onderhoud.

Gratis reparatie
Gratis onderdelen (exclusief slijtage onderdelen)
5 jaar garantie op accu en rollers
24/7 bereikbaarheid van onze serviceorganisatie
Jaarlijks onderhoudsbeurt achteraf gefactureerd

Wilt nu nog meer voordelen?

Onze doorlopende service geeft u volledige gemoedsrust. U kunt zich snel en eenvoudig aanmelden en geeft u een hele reeks voordelen - zoals een snellere responstijd, alle arbeidskosten en onderdelen inbegrepen en zelfs 24/7 service. Bel 0800 12 697 voor meer informatie. Of vraag uw vriendelijke monteur naar alle opties voor een servicecontract.

Onze voorwaarden voor levenslange garantie

 • De levenslange garantie wordt afgegeven door TK Home Solutions N.V., Buchtenstraat 9 bus 302, 9051 Gent, België, als producent van het product.
 • De wettelijke en contractuele garantierechten van de klant blijven onveranderd door deze levenslange garantie en blijven zonder beperkingen voor de klant beschikbaar.
 • De term “levenslang” verwijst naar de levensduur van de klant.
 • Na het einde van de productie van het verkochte product zal de beschikbaarheid van reserveonderdelen gedurende ten minste 10 jaar worden gehandhaafd. Daarna behoudt de verstrekker van deze levenslange garantie het recht om naar eigen goeddunken de klant een gerenoveerd product of een product van dezelfde of een superieure productgroep te leveren.
 • Deze levenslange garantie wordt verleend op voorwaarde van het uitvoeren van een jaarlijks onderhoudsbezoek door TK Home Solutions nv België. Dit onderhoudsbezoek wordt achteraf gefactureerd. Een onderhoudsbezoek uitgevoerd door of servicecontract aangegaan met andere bedrijven dan TK Home Solutions nv België zullen als niet afdoende gekwalificeerd worden om voor levenslange garantie in aanmerking te komen.
 • Deze levenslange garantie begint bij de installatie van de traplift.
 • Deze levenslange garantie dekt de kosten voor material in het geval van materiaal- en/of fabricagefouten van de traplift of delen ervan, zoals:
  • Rail;
  • Aandrijfbatterijen;
  • Rollers;
  • Heugels;
  • Motor of
  • Stoelonderdelen.
 • Kosten voor verzending en arbeid kunnen worden inbegrepen, afhankelijk van het servicecontract dat eventueel is afgesloten. Dit is na te lezen in de servicevoorwaarden van het betreffende servicecontract.
 • De levenslange garantieperiode is verkort tot 5 jaar voor de volgende items:
  • Aandrijfbatterijen en
  • Rollers.
 • Uitgesloten van deze levenslange garantie zijn:
  • Normale slijtage zoals schuren of verharden van rubberen afdichtingen;
  • Andere batterijen dan aandrijfbatterijen, zoals batterijen van de haal- en zendkastjes;
  • Defecten en storingen als gevolg van misbruik, ongeautoriseerde wijzigingen (ook door derden), gebruik van niet-originele apparatuur of gebruik niet in overeenstemming met de gebruikershandleiding;
  • Markeringen op de rail of verkleuring van de rail;
  • Commercieel gebruik zoals gebruik op beurzen, gebruik voor demonstratie- en/of tentoonstellingsdoeleinden, gebruik in voor publiek toegankelijke ruimten of commercieel drukke locaties voor meerdere gebruikers;
  • Defecten veroorzaakt door overstromingen, brand, blikseminslag of andere gevallen van overmacht.
 • Deze levenslange garantie vervalt als het jaarlijkse onderhoudsbezoek niet plaats heeft kunnen vinden door redenen van de klant, inclusief wanbetaling, tenzij de klant kan aantonen dat ook tijdens het jaarlijkse onderhoudsbezoek het defect en/of storing niet identificeerbaar en/of te voorzien zou zijn en daarom de schade niet voorkomen zou zijn, zelfs niet als het onderhoudsbezoek wel had plaatsgevonden.
 • Herstelreparaties onder deze levenslange garantie hebben geen invloed op de geldigheidsduur en uitzonderingen die in deze voorwaarden worden vermeld, met name begint de levenslange garantie niet opnieuw.
 • TK Home Solutions nv België zal de klant per brief en/of e-mail informeren over het jaarlijkse onderhoud aan de traplift, om in aanmerking te komen voor de levenslange garantie, inclusief een datum voor dit onderhoud. Indien de klant op deze datum het onderhoud niet wil of kan laten uitvoeren, dient de klant 14 kalenderdagen vóór het geplande onderhoud telefonisch reageren via 09 216 65 71 of e-mailen naar service.home.be@tkelevator.com.
 • Claims voor schade zijn uitgesloten. Uitgezonderd hiervan zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant als gevolg van schade aan het leven, lichaam, gezondheid of de schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtpleging door de aannemer, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de uitvoering noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, is de aannemer alleen aansprakelijk voor de voorziene schade die typisch is voor het contract indien dergelijke schade is veroorzaakt door normale nalatigheid, tenzij de claims van de klant op schadevergoeding gebaseerd zijn op letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De bovengenoemde beperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aannemer als er rechtstreeks claims tegen hen worden ingediend.
 • Geldig vanaf oktober 2018