Welkom bij TKE Home Solutions (voorheen Thyssenkrupp Home Solutions)

Skip Navigation

Subsidies

Komt u in aanmerking voor een subsidie? Wij helpen u graag op weg!

Trapliften, huisliften en platformliften worden erkend als middelen waardoor thuis wonen mogelijk blijft. Daarom steunen de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden en besturen in veel gevallen de installaties van liften in woningen, door het toekennen van premies.

Het aanbod en de voorwaarden van de verschillende overheden inzake tussenkomsten voor liften thuis evolueert voortdurend en wel in positieve zin: er komen steeds meer steunmaatregelen bij. Het loont dus zeker de moeite om regelmatig de links op deze pagina te consulteren. Zo mist u zeker niet het financiële voordeel waar u recht op heeft. U kan ook steeds terecht bij één van onze TK Home Solutions adviseurs. Zij helpen u graag de weg te vinden naar de premie of subsidie waarvoor u in aanmerking komt. Wij hebben daar uitgebreide ervaring mee.

Graag lichten we alvast enkele organisaties, premies en tips toe die van belang zijn bij de navraag naar een subsidie en of u daar recht op heeft:

VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

Indien de begunstigde jonger is dan 65 jaar op het moment van 1e inschrijving, dan maakt u kans op een vergoeding voor uw lift. Voor een traplift kan dat bijvoorbeeld een maximale vergoeding van € 8.399,71 (jaarlijks referentiebedrag) zijn. Aan deze inschrijving gaat wel een medische indicatie vooraf. Na inschrijving krijgt u een persoonlijk VAPH-nummer, wat u uw leven lang kunt gebruiken. Indien u ouder bent dan 65 is een aanvraag ook mogelijk, als u maar voor uw 65e stond ingeschreven en over een VAPH-nummer beschikt. Voor Wallonië betreft het hier een AVIQ-nummer (Agence pour une Vie de Qualité) en voor het Duitstalig gebied de DPB (Dienststelle für Personen mit Behinderung). Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van het VAPH. Klik hier voor de actuele refertelijst van het VAPH.

Vlaamse Aanpassingspremie voor Ouderen

Bent u 65 of ouder, en wenst u een tegemoetkoming te verkrijgen voor woningaanpassingen in functie van uw handicap, dan moet u bij het Agentschap Wonen Vlaanderen aankloppen.

De aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen is inkomensgebonden. Uw netto-belastbaar gezinsinkomen is een criterium voor de eventuele toekenning. De premie bedraagt maximaal € 1250.

Hier kunt u meer informatie vinden over de Vlaamse aanpassingspremie.

Regionale premies

Sommige steden en gemeenten geven eveneens subsidies voor aanpassingswerkzaamheden. Contacteer hiervoor uw plaatselijk bestuur of bekijk de website van uw stad of gemeente.

De provincie Vlaams-Brabant biedt eveneens een aanpassingspremie aan. Hier kan u meer info vinden.

TIPS - goed om te weten

Er spelen verschillende criteria voor het recht op een tussenkomst: uw woonplaats, uw leeftijd, het gezinsinkomen, de waarde van uw huis enz.

Het invullen van een aanvraagformulier kan wat moeite vragen, misschien moet u informatie verzamelen. Laat u niet ontmoedigen, ook al lukt het u niet om alles in één keer ingevuld te krijgen, doorzetten loont.

Bekijk de voorwaarden voor tussenkomst vooraf want soms moet de aanvraag worden ingediend voor installatie en soms erna. Ook hier geldt: een goede voorbereiding = meer kans op succes.

Overige nuttige links

Premiezoeker, dé centrale website over alle mogelijke tussenkomsten voor huisliften

Klik hier voor een overzicht van sociale rechten per gemeente

Ja, ik heb interesse in een vrijblijvend bezoek voor een offerte op maat.

Vrijblijvend bezoek TK Elevator

Wij ontvangen graag uw gegevens:
Gelieve hier uw voornaam in te vullen
Gelieve uw naam in te vullen
Gelieve uw e-mailadres in te vullen
Gelieve hier uw e-mailadres in te vullen

Please confirm the legal notice

Hartelijk dank voor uw aanvraag!

Wij hebben uw gegevens goed ontvangen en nemen binnenkort contact met u op om uw situatie te bespreken. Zo kunnen wij u de juiste informatie toesturen of u een afspraak geven met één van onze adviseurs om even langs te komen bij u thuis.

Hebt u intussen nog vragen? Bel ons dan op ons gratis telefoonnummer 0800 12 697.

Met vriendelijke groeten,

Bert Grootjen

Algemeen Directeur TK Home Solutions